**********************************************************************
تو این ویدیو روتاری انکودر رو شکافوندیم وباهاش چهار تا پروژه عملی ساختیم
برای دانلود پروژه ها به کانال تلگرام کدنیک سر بزنید.